Dotcpp  >  小组列表  >  乐迪编程小组

练习

第一章 编程基础▼ 点击展开
▼ 点击展开
题 目 结果 通过人数

比赛

编号比赛名称状态权限举办者

考试

编号试卷名称题数参与人数

成员博客

CSP-J1入门级初赛试卷[2020] 考试笔记(部分选择题
郎树声 | 2022-08-05 21:45:19浏览:123 评论:0 评分:6.0
哪位大师来看看哪有问题
乐迪钱魏润禹 | 2022-07-12 09:31:47浏览:58 评论:1 评分:9.9
c++居然能发出声音!!!
乐迪钱魏润禹 | 2022-07-07 17:01:48浏览:141 评论:0 评分:9.3
这期无主题,帮忙解决问题
乐迪钱魏润禹 | 2022-07-07 10:16:37浏览:47 评论:2 评分:9.9
c++小游戏:坦克大战-第八部分
乐迪钱魏润禹 | 2022-07-06 15:20:29浏览:70 评论:0 评分:0.0
c++小游戏:坦克大战-第七部分
乐迪钱魏润禹 | 2022-07-06 14:23:49浏览:79 评论:0 评分:0.0
c++小游戏:坦克大战-第六部分
乐迪钱魏润禹 | 2022-07-06 13:49:37浏览:34 评论:0 评分:7.3
c++小游戏:坦克大战-第五部分
乐迪钱魏润禹 | 2022-07-06 13:43:12浏览:12 评论:0 评分:0.0
c++小游戏:坦克大战-第四部分
乐迪钱魏润禹 | 2022-07-06 13:38:35浏览:16 评论:0 评分:0.0
c++小游戏:坦克大战-第三部分
乐迪钱魏润禹 | 2022-07-05 18:38:24浏览:38 评论:1 评分:0.0

小组信息

乐迪编程小组

【创建人】霸天虎
【管理员】 暂无

简 介

安徽淮南信息学奥赛小分队

成员排名

详细排名
昵称 EXP
1
2421
2
1735
3
970
4
960
5
858
6
818
7
714
8
630
9
442
10
440
11
392
12
372
13
348
14
324
15
302
16
292
17
278
18
266
19
240
20
226